Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.163 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

25.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, se
zastav. pozemkem parc.č.163 a to dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, se
zastav. pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů…”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov,
se  zastav. pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na
dobu 3 let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:1074/1

Velikost podílu včetně pozemků: 282/19041

Velikost bytu : 1+1 28,20m2

Kupující: Brožová Miloslava a Brož Lubomír

Za cenu: 151 100

Byt. jednotka číslo:1074/2

Velikost podílu včetně pozemků: 968/19041

Velikost bytu : 3+1 96,80m2

Kupující: Smetanová Helena a Smetana Jan

Za cenu: 531 840

Byt. jednotka číslo:1074/5

Velikost podílu včetně pozemků: 460/19041

Velikost bytu : 1+1 46,00m2

Kupující: Novák Miloš

Za cenu: 255 380

Byt. jednotka číslo:1074/6

Velikost podílu včetně pozemků: 841/19041

Velikost bytu : 2+1 84,10m2

Kupující: PhDr. Čapek Martin a PaedDr.Čapková Dana

Za cenu: 457 630

Byt. jednotka číslo:1074/7

Velikost podílu včetně pozemků: 916/19041

Velikost bytu : 3+1 91,60m2

Kupující: Král Jiří

Za cenu: 510 760

Byt. jednotka číslo:1074/9

Velikost podílu včetně pozemků: 1103/19041

Velikost bytu : 3+1 110,30m2

Kupující: Šamánek Innocenc,MUDr. Šamánková Vlasta a MUDr.Eva
Váňová

Za cenu: 603 700

Byt. jednotka číslo:1074/10

Velikost podílu včetně pozemků: 908/19041

Velikost bytu : 3+1 90,80m2

Kupující: Srba Zdenek a Srbová Marcela

Za cenu: 491 440

Byt. jednotka číslo:1074/11

Velikost podílu včetně pozemků: 671/19041

Velikost bytu : 1+1 67,10m2

Kupující: Hofman Josef

Za cenu: 372 520

Byt. jednotka číslo:1074/12

Velikost podílu včetně pozemků: 810/19041

Velikost bytu : 2+1 81,00m2

Kupující: Hrušková Jiřina a Fialová Adelína

Za cenu: 443 650

Byt. jednotka číslo:1074/13

Velikost podílu včetně pozemků: 890/19041

Velikost bytu : 2+1 89,00 m2

Kupující: Navrátilová Jana

Za cenu: 497 270

Byt. jednotka číslo:1074/14

Velikost podílu včetně pozemků: 901/19041

Velikost bytu : 3+1 90,10m2

Kupující: Trochová Zina a PhDr. Otruba Mojmír

Za cenu: 500 610

Byt. jednotka číslo:1074/16

Velikost podílu včetně pozemků: 894/19041

Velikost bytu : 2+1 89,40m2

Kupující: Pícha Milostav a Píchová Božena

Za cenu: 495 130

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č. o.30,
k.ú.Smíchov, se  zastav. pozemkem parc.č.163 a to dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě