Prodej bytového domu č.p.1052 Fabiánova č.o.2a, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.592/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

21.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p.1052 Fabiánova č.o.2a, k.ú.Košíře, s
pozemkem parc.č.592/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.1052 Fabiánova č.o.2a k.ú.Košíře, s
pozemkem parc.č.592/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů..,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.1052 Fabiánova č.o.2a k.ú.Košíře, s
pozemkem parc.č.592/6 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů..”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek
a  s  věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:1052/01

Velikost podílu včetně pozemků: 615/6423

Velikost bytu : 3+1 61,50 m2

Kupující: Miroslav Karásek a Vlasta Karásková

Za cenu: 287 430,00

Byt. jednotka číslo:1052/02

Velikost podílu včetně pozemků: 695/6423

Velikost bytu : 3+1 69,50 m2

Kupující: Eva Skalická

Za cenu: 324 820,00

Byt. jednotka číslo:1052/03

Velikost podílu včetně pozemků: 524/6423

Velikost bytu : 2+1 52,40 m2

Kupující: Božena Novotná

Za cenu: 243 400,00 Kč

Byt. jednotka číslo:1052/04

Velikost podílu včetně pozemků: 631/6423

Velikost bytu : 3+1 63,10 m2

Kupující: Václav Hodek a Daniela Hodková

Za cenu: 291 170,00

Byt. jednotka číslo:1052/06

Velikost podílu včetně pozemků: 540/6423

Velikost bytu : 2+1 54,00 m2

Kupující: Tomáš Dědovský

Za cenu: 257 640,00 Kč

Byt. jednotka číslo:1052/07

Velikost podílu včetně pozemků: 520/6423

Velikost bytu : 2+1 52,00 m2

Kupující: Zdeňka Mandíková

Za cenu: 259 280,00

Byt. jednotka číslo:1052/08

Velikost podílu včetně pozemků: 610/6423

Velikost bytu : 3+1 61,00 m2

Kupující: Ing. Petra Elisová a Ing. Pavel Elis

Za cenu: 285 100,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.1052 Fabiánova
č.o.2a, k.ú.Košíře, s  pozemkem parc.č.592/6 dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o  vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů oprávněným
nájemcům bytů

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě