Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 818 a 819, Brichtova, č.o. 6 a 8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/125 a 942/126, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

19.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 818 a 819, Brichtova, č.o. 6 a
8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/125 a 942/126, dle
Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 818 a 819, Brichtova, č.o. 6 a
8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/125 a 942/126, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 818 a 819, Brichtova, č.o.
6 a  8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/125 a 942/126, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb…..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:818/04

Velikost podílu včetně pozemků: 451/21311

Velikost bytu : 1+1 45,10 m2

Kupující: JUDr. Květuše Bílková

Za cenu: 228 010,00

Byt. jednotka číslo:818/05

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21311

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: František Blažíček a Jana Blažíčková

Za cenu: 365 160,00 Kč

Byt. jednotka číslo:818/06

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21311

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Jaroslav Zych a Denisa Zychová

Za cenu: 364 650,00

Byt. jednotka číslo:818/07

Velikost podílu včetně pozemků: 451/21311

Velikost bytu : 1+1 45,10 m2

Kupující: Marcela Třísková

Za cenu: 229 370,00 Kč

Byt. jednotka číslo:818/08

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21311

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Ivana Bezoušková

Za cenu: 365 160,00

Byt. jednotka číslo:818/09

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21311

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující 1/2 bytové jednotky: Miluše Kochová

Za cenu: 182 325,00

Kupující 1/2 bytové jednotky: Liliana Augustinová

Za cenu: 182 325,00

Byt. jednotka číslo:818/10

Velikost podílu včetně pozemků: 451/21311

Velikost bytu : 1+1 45,10 m2

Kupující: Jarmila Chroustovská

Za cenu: 229 370,00 Kč

Byt. jednotka číslo:818/11

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21311

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Jana Mesarosová

Za cenu: 362 990,00

Byt. jednotka číslo:818/12

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21311

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: RSDr. Milan Richter, CSc. a Anna Richterová

Za cenu: 364 650,00

Byt. jednotka číslo:818/13

Velikost podílu včetně pozemků: 451/21311

Velikost bytu : 1+1 45,10 m2

Kupující: Ing. František Jákl

Za cenu: 229 370,00 Kč

Byt. jednotka číslo:818/14

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21311

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Marcela Hejnová

Za cenu: 365 160,00

Byt. jednotka číslo:818/16

Velikost podílu včetně pozemků: 451/21311

Velikost bytu : 1+1 45,10 m2

Kupující: Jan Felger

Za cenu: 229 090,00

Byt. jednotka číslo:818/17

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21311

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Mgr. Roman Knotek a Bohumila Knotková

Za cenu: 365 160,00

Byt. jednotka číslo:818/18

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21311

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Markéta Polláková a Roman Pollák

Za cenu: 364 210,00 Kč

Byt. jednotka číslo:819/03

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21311

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Ing. Petr Adam a Věra Adamová

Za cenu: 459 700,00

Byt. jednotka číslo:819/05

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21311

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: PhDr. Lenka Máchová a Karel Mácha

Za cenu: 459 700,00

Byt. jednotka číslo:819/06

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21311

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Daniela Novotná a Luděk Novotný

Za cenu: 435 300,00 Kč

Byt. jednotka číslo:819/07

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21311

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: PaeDr. Zdeněk Šetele a Hana Šetelová

Za cenu: 459 700,00

Byt. jednotka číslo:819/09

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21311

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: JUDr. Roman Felix a JUDr. Jana Felixová

Za cenu: 456 980,00

Byt. jednotka číslo:819/10

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21311

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ing. Stanislav Lobodáš a Jiřina Lobodášová

Za cenu: 432 720,00

Byt. jednotka číslo:819/11

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21311

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: JUDr. Oldřich Chudoba a JUDr. Bronislava Chudobová

Za cenu: 456 440,00

Byt. jednotka číslo:819/12

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21311

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Miroslav Petr a Jaroslava Petrová

Za cenu: 432 200,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu-2 bloku, č.p. 818 a
819, Brichtova, č.o. 6 a 8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.
942/125 a 942/126 a to dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě