Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 814 a 815, Högerova, č.o. 10 a 8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/120 a 942/121, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

23.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 814 a 815, Högerova, č.o. 10 a
8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/120 a 942/121, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 814 a 815, Högerova, č.o. 10 a
8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/120 a 942/121, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 814 a 815, Högerova, č.o.
10 a 8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/120 a 942/121, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb…..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:814/01

Velikost podílu včetně pozemků: 803/21377

Velikost bytu : 4+1 80,30 m2

Kupující: Athanas Patelis a Alena Patelisová

Za cenu: 405 210,00

Byt. jednotka číslo:814/02

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Eva Miškovská

Za cenu: 348 190,00 Kč

Byt. jednotka číslo:814/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Radka Jelínková a Přemysl Jelínek

Za cenu: 221 790,00

Byt. jednotka číslo:814/05

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Zdeněk Svoboda a Vlastimila Svobodová

Za cenu: 346 530,00

Byt. jednotka číslo:814/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jitka Růžičková

Za cenu: 348 190,00 Kč

Byt. jednotka číslo:814/07

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Jan Pokorný

Za cenu: 221 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:814/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ivan Veselý a Alena Veselá

Za cenu: 346 530,00

Byt. jednotka číslo:814/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Kateřina Hrabáková a Ing. Miroslav Hrabák

Za cenu: 346 530,00

Byt. jednotka číslo:814/10

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Mgr. Hana Kadečková

Za cenu: 221 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:814/11

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Milan Hrdlička a Helena Hrdličková

Za cenu: 346 530,00

Byt. jednotka číslo:814/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Dušan Svoboda a Marta Svobodová

Za cenu: 348 610,00 Kč

Byt. jednotka číslo:814/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Vladimír Sláma a Dana Slámová

Za cenu: 346 110,00

Byt. jednotka číslo:814/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Adéla Neumanová

Za cenu: 221 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:815/01

Velikost podílu včetně pozemků: 803/21377

Velikost bytu : 4+1 80,30 m2

Kupující: Jaroslav Kodet a Věra Kodetová

Za cenu: 405 700,00

Byt. jednotka číslo:815/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Dagmar Smrčková

Za cenu: 348 610,00 Kč

Byt. jednotka číslo:815/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Miloslav Jáchymstál a Růžena Jáchymstálová

Za cenu: 221 790,00

Byt. jednotka číslo:815/05

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Jiří Bobrek a Ing. Ivana Bobreková

Za cenu: 348 610,00

Byt. jednotka číslo:815/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Kamil Slavík a Alena Slavíková

Za cenu: 348 610,00 Kč

Byt. jednotka číslo:815/07

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Lenka Tesaříková

Za cenu: 221 790,00

Byt. jednotka číslo:815/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující 1/2 bytové jednotky:Eva Havlíková

Za cenu: 174 305,00 Kč

Kupující 1/2 bytové jedenotky:Zuzana Valkounová

Za cenu: 174 305,00

Byt. jednotka číslo:815/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Jaroslav Haluza a Eva Haluzová

Za cenu: 348 610,00

Byt. jednotka číslo:815/10

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Iveta Kaperová a Mojmír Kapera

Za cenu: 221 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:815/11

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Miroslav Skočdopole a Taťána Skočdopolová

Za cenu: 346 530,00

Byt. jednotka číslo:815/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Mgr. Božena Maříková

Za cenu: 346 530,00

Byt. jednotka číslo:815/13

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: PhDr. Anna Rodríguezová

Za cenu: 221 790,00

Byt. jednotka číslo:815/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Miroslav Šrotýř a Jana Šrotýřová

Za cenu: 348 610,00

Byt. jednotka číslo:815/15

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Věra Rybová a Miroslav Ryba

Za cenu: 348 610,00 Kč

Byt. jednotka číslo:815/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21377

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Marie Červenková

Za cenu: 221 790,00

Byt. jednotka číslo:815/17

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21377

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Pavel Novák a Jolana Nováková

Za cenu: 346 110,00 Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu-2 bloku, č.p. 814 a
815, Högerova, č.o. 10 a 8, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.
942/120 a 942/121, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”
Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě