Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 812 a 813, Brichtova, č.o. 5 a 7, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/116 a 942/119, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

20.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 812 a 813, Brichtova, č.o. 5 a
7, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/116 a 942/119, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 812 a 813 Brichtova, č.o. 5 a
7, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/116 a 942/119, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 812 a 813, Brichtova, č.o.
5 a 7, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/116 a 942/119, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb…..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:812/01

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21323

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Michaela Kljusová a Petr Kljusa

Za cenu: 435 160,00

Byt. jednotka číslo:812/03

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21323

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: MUDr. Lubomír Háčik a MUDr. Svatava Háčiková

Za cenu: 435 160,00

Byt. jednotka číslo:812/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21323

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: JUDr. Zdeněk Pokorný a Dagmar Pokorná

Za cenu: 435 160,00

Byt. jednotka číslo:812/06

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21323

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující 1/2 bytové jednotky: Jaroslav Lapáček a Věra Lapáčková

Za cenu: 229 780,00

Kupující 1/2 bytové jednotky: Ing. Věra Lapáčková

Za cenu: 229 780,00

Byt. jednotka číslo:812/07

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21323

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Hana Königsmarková a Jiří Königsmark

Za cenu: 435 160,00

Byt. jednotka číslo:812/09

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21323

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ing. Zdeněk Hanzlík a Milada Hanzlíková

Za cenu: 435 160,00

Byt. jednotka číslo:812/11

Velikost podílu včetně pozemků: 856/21323

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Eva Nepomucká

Za cenu: 435 160,00 Kč

Byt. jednotka číslo:812/12

Velikost podílu včetně pozemků: 904/21323

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Ing. Petr Bartušek a Jaroslava Bartušková

Za cenu: 459 560,00

Byt. jednotka číslo:813/03

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21323

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Helena Plachá

Za cenu: 364 500,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/04

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21323

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Jan Pechek

Za cenu: 230 290,00

Byt. jednotka číslo:813/05

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21323

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Ing. Hana Zvingerová

Za cenu: 365 010,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/06

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21323

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Dušan Kozár a Eva Kozárová

Za cenu: 364 500,00

Byt. jednotka číslo:813/07

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21323

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Hana Vinklerová

Za cenu: 230 020,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/08

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21323

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Mgr. Martin Bodlák a Mgr. Ivana Bodláková

Za cenu: 364 570,00

Byt. jednotka číslo:813/09

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21323

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Ing. Martin Kropík a Zuzana Kropíková

Za cenu: 364 070,00

Byt. jednotka číslo:813/10

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21323

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Petr Veselý

Za cenu: 230 020,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/11

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21323

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Jiří Hájek a Alena Hájková

Za cenu: 365 010,00

Byt. jednotka číslo:813/13

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21323

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Milada Berková

Za cenu: 230 290,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/14

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21323

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Miroslava Pitrmanová

Za cenu: 365 010,00

Byt. jednotka číslo:813/15

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21323

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Jitka Houštecká a Jan Houštecký

Za cenu: 364 500,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/16

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21323

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Roman Kryštof

Za cenu: 230 290,00

Byt. jednotka číslo:813/17

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21323

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Petr Mráz a Michaela Mrázová

Za cenu: 362 840,00 Kč

Byt. jednotka číslo:813/18

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21323

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Libor Dvořák a Marie Panagopulosová

Za cenu: 364 070,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu-2 bloku, č.p. 812 a
813, Brichtova, č.o. 5 a 7, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.
942/116 a 942/119, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”
Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě