Prodej bytového domu-2 bloku č.p.781 a 782, Krškova č.o.19 a 17, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/5 a 942/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002

25.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.781 a 782, Krškova č.o.19 a 17,
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/5 a 942/6, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.781 a 782, Krškova č.o.19 a 17 ,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.942/5 a  942/6, dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p.781 a 782, Krškova č.o.19 a
17 , k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/5 a 942/6, dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:781/01

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21844

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Alena Šírová a Richard Šíra

Za cenu: 349 060,00

Byt. jednotka číslo:781/04

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21844

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Renata Hanušová a Aleš Hanuš

Za cenu: 219 350,00

Byt. jednotka číslo:781/05

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21844

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: ing. Jiří Bláha a Jarmila Bláhová

Za cenu: 347 210,00

Byt. jednotka číslo:781/06

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21844

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Ludmila Benešová

Za cenu: 347 190,00

Byt. jednotka číslo:781/07

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21844

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Mgr. Zdeňka Pavlovičová

Za cenu: 220 830,00

Byt. jednotka číslo:781/08

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21844

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Jindřich Hulínský a Ludmila Hulínská

Za cenu: 350 020,00

Byt. jednotka číslo:781/09

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21844

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Ivana Fleková

Za cenu: 346 720,00

Byt. jednotka číslo:781/10

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21844

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: MUDr. Jana Vandasová

Za cenu: 220 830,00

Byt. jednotka číslo:781/11

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21844

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Dana Koníčková

Za cenu: 349 550,00

Byt. jednotka číslo:781/12

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21844

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Milan Jašurek a Jana Jašurková

Za cenu: 348 010,00

Byt. jednotka číslo:781/13

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21844

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Helena Pechlátová

Za cenu: 219 350,00

Byt. jednotka číslo:781/14

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21844

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: JUDr. Miloslav Mádle a Dagmar Mádlová

Za cenu: 347 210,00

Byt. jednotka číslo:781/15

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21844

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Michaela Eckertová

Za cenu: 344 380,00

Byt. jednotka číslo:781/16

Velikost podílu včetně pozemků: 453/21844

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Vojtěch Houška a Eliška Houšková

Za cenu: 219 060,00

Byt. jednotka číslo:781/17

Velikost podílu včetně pozemků: 718/21844

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Gabriela Sejková a Jaroslav Sejk

Za cenu: 347 210,00

Byt. jednotka číslo: 781/18

Velikost podílu včetně pozemků: 717/21844

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Martin Kolár a Irena Kolárová

Za cenu: 345 670,00

Byt. jednotka číslo:782/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Martin Bukač a Marta Bukačová

Za cenu: 335 360,00

Byt. jednotka číslo:782/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21844

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: JUDr. Zdeňka Heřmanová

Za cenu: 214 010,00

Byt. jednotka číslo:782/07

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21844

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Břetislav Kužel

Za cenu: 213 080,00

Byt. jednotka číslo:782/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Elena Švecová

Za cenu: 336 370,00

Byt. jednotka číslo:782/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Jiří Jaroš a ing. Dobromila Jarošová

Za cenu: 334 120,00

Byt. jednotka číslo:782/10

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21844

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Mgr. Petr Husník a Jiřina Husníková

Za cenu: 214 010,00 Kč

Byt. jednotka číslo:782/11

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Alexander Daniš a Jaroslava Danišová

Za cenu: 333 100,00

Byt. jednotka číslo:782/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: PhDr. Rostislav Střecha a Mgr. Františka Střechová

Za cenu: 336 370,00

Byt. jednotka číslo:782/13

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21844

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: ing. Radim Jonáš a Pavlína Jonášová

Za cenu: 214 010,00

Byt. jednotka číslo:782/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Otakar Pěch a Zdenka Pěchová

Za cenu: 333 100,00

Byt. jednotka číslo:782/15

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Roman Marek a Zuzana Marková

Za cenu: 332 660,00

Byt. jednotka číslo:782/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21844

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Zdeňka Libovická

Za cenu: 213 080,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Prahy 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – prodej bytového domu -2 bloku č.p.781 a 782,Krškova
č.o.19 a 17 , k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.942/5 a 942/6
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb…”, oprávněným nájemcům bytů
Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě