Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého, č.o. 1 a 3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/53 a 942/52, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

27.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého, č.o. 1 a
3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/53 a 942/52, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého, č.o. 1 a
3, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č. 942/53 a 942/52, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. …”, dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého, č.o.
1 a  3, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/53 a 942/52, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb…..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:688/01

Velikost podílu včetně pozemků: 453/20769

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Martin Libecajt a Alena Libecajtová

Za cenu: 212 870,00

Byt. jednotka číslo:688/04

Velikost podílu včetně pozemků: 452/20769

Velikost bytu : 1+1 45,20 m2

Kupující: Ing. Milan Bureš

Za cenu: 212 400,00 Kč

Byt. jednotka číslo:688/05

Velikost podílu včetně pozemků: 725/20769

Velikost bytu : 3+1 72,50 m2

Kupující: Bohumír Ponocný

Za cenu: 340 690,00 Kč

Byt. jednotka číslo:688/07

Velikost podílu včetně pozemků: 452/20769

Velikost bytu : 1+1 45,20 m2

Kupující: Ladislav Špitálník

Za cenu: 212 400,00

Byt. jednotka číslo:688/08

Velikost podílu včetně pozemků: 725/20769

Velikost bytu : 3+1 72,50 m2

Kupující: Jitka Pleschingerová a Tomáš Pleschinger

Za cenu: 340 690,00

Byt. jednotka číslo:688/09

Velikost podílu včetně pozemků: 724/20769

Velikost bytu : 3+1 72,40 m2

Kupující: Tomáš Boukal a Petra Boukalová

Za cenu: 340 220,00

Byt. jednotka číslo:688/11

Velikost podílu včetně pozemků: 725/20769

Velikost bytu : 3+1 72,50 m2

Kupující: Miluše Volfová a Petr Volf

Za cenu: 337 630,00 Kč

Byt. jednotka číslo:688/12

Velikost podílu včetně pozemků: 724/20769

Velikost bytu : 3+1 72,40 m2

Kupující: Ing. Jiří Moravec a Olga Moravcová

Za cenu: 337 680,00

Byt. jednotka číslo:688/13

Velikost podílu včetně pozemků: 452/20769

Velikost bytu : 1+1 45,20 m2

Kupující: JUDr. Jiří Jelínek

Za cenu: 210 500,00 Kč

Byt. jednotka číslo:688/14

Velikost podílu včetně pozemků: 725/20769

Velikost bytu : 3+1 72,50 m2

Kupující: Milan Dlabal a Nataša Dlabalová

Za cenu: 336 480,00

Byt. jednotka číslo:688/16

Velikost podílu včetně pozemků: 452/20769

Velikost bytu : 1+1 45,20 m2

Kupující: Milena Kunclová

Za cenu: 212 080,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/17

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Heřman Veselý a Eva Veselá

Za cenu: 321 330,00

Byt. jednotka číslo:689/19

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Monika Lázoková

Za cenu: 324 240,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/20

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Milena Jiříková

Za cenu: 324 240,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/22

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m 2

Kupující: PaedDr. Pavel Levora a Alena Levorová

Za cenu: 324 240,00

Byt. jednotka číslo:689/24

Velikost podílu včetně pozemků: 439/20769

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Viera Hacklová

Za cenu: 206 290,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/25

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Anna Švehlová a Jan Švehla

Za cenu: 324 240,00

Byt. jednotka číslo:689/27

Velikost podílu včetně pozemků: 439/20769

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Iva Pavlíková

Za cenu: 206 290,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/28

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ivana Horaisová a Rudolf Horais

Za cenu: 321 820,00

Byt. jednotka číslo:689/29

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Dana Černá

Za cenu: 323 150,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/30

Velikost podílu včetně pozemků: 439/20769

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Karel Ziegler

Za cenu: 205 980,00 Kč

Byt. jednotka číslo:689/31

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující 1/2 bytové jednotky: Jiřina Marešová

Za cenu: 160 665,00

Kupující 1/2 bytové jednotky: Jaromír Macháček

Za cenu: 160 665,00

Byt. jednotka číslo:689/32

Velikost podílu včetně pozemků: 690/20769

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Václav Hlaváček a Brigita Hlaváčková

Za cenu: 321 330,00

Byt. jednotka číslo:689/33

Velikost podílu včetně pozemků: 439/20769

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Petra Bulejčíková a Marián Bulejčík

Za cenu: 206 290,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA

– schválení prodeje bytového domu-2 bloku č.p. 688 a 689, Machatého

č.o. 1 a 3, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/53 a 942/52, dle

“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.

72/1994 Sb…”

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě