Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 686 a 687, Högerova, č.o. 6 a 4, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/55 a 942/54, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

22.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 686 a 687, Högerova, č.o. 6 a
4, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/55 a 942/54, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 686 a 687, Högerova, č.o. 6 a
4, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č. 942/55 a 942/54, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 686 a 687, Högerova, č.o. 6
a 4, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/55 a 942/54, dle ” Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb…..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:686/01

Velikost podílu včetně pozemků: 803/21236

Velikost bytu : 4+1 80,30 m2

Kupující: Dušan Haringa a Dana Haringová

Za cenu: 375 580,00

Byt. jednotka číslo:686/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jana Zoubková a Petr Zoubek

Za cenu: 319 820,00 Kč

Byt. jednotka číslo:686/04

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Tomáš Neužil

Za cenu: 322 240,00

Byt. jednotka číslo:686/05

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Radek Ott a Jana Ottová

Za cenu: 205 020,00

Byt. jednotka číslo:686/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Irena Melichárková

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:686/07

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Jiří Koukal a Milena Koukalová

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:686/08

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Jiří Kroužecký a Andrea Kroužecká

Za cenu: 203 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:686/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jaromír Peřina a Věra Peřinová

Za cenu: 320 300,00

Byt. jednotka číslo:686/10

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Karel Havránek a Jaroslava Havránková

Za cenu: 320 300,00

Byt. jednotka číslo:686/11

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Ing. Zdeněk Holý a Michaela Holá

Za cenu: 203 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:686/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Miroslav Chytil a Hana Chytilová

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:686/14

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Filip Bouma

Za cenu: 205 330,00 Kč

Byt. jednotka číslo:686/15

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Vladimír Kobelka a Ivana Kobelková

Za cenu: 322 240,00 Kč

Byt. jednotka číslo:686/16

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Silvie Hušková

Za cenu: 322 730,00 Kč

Byt. jednotka číslo:687/19

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Miloš Pěnkava a Jana Pěnkavová

Za cenu: 322 240,00

Byt. jednotka číslo:687/20

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jaroslav Řezník a Alena Řezníková

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:687/23

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující 1/2 bytové jednotky: Antonín Otradovec a Věra Otradovcová

Za cenu: 161 365,00

Kupující 1/2 bytové jednotky: Antonín Otradovec a Helena Otradovcová

Za cenu: 161 365,00 Kč

Byt. jednotka číslo:687/25

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Jarmila Pajerová a Bc. David Pajer

Za cenu: 203 790,00

Byt. jednotka číslo:687/26

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Miloš Mašín a Dana Mašínová

Za cenu: 319 820,00 Kč

Byt. jednotka číslo:687/27

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jaroslava Fišerová a Václav Fišer

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:687/28

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Tomáš Burian a Kateřina Burianová

Za cenu: 205 330,00

Byt. jednotka číslo:687/29

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ivana Válková

Za cenu: 322 730,00 Kč

Byt. jednotka číslo:687/30

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: RNDr. Jana Hrkalová

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:687/31

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Roman Říha a Daniela Říhová

Za cenu: 205 330,00 Kč

Byt. jednotka číslo:687/32

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Martina Holečková

Za cenu: 322 730,00

Byt. jednotka číslo:687/33

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21236

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Simona Budinová

Za cenu: 322 730,00 Kč

Byt. jednotka číslo:687/34

Velikost podílu včetně pozemků: 439/21236

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Ivan Slánský a Jitka Slánská

Za cenu: 205 020,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu-2 bloku, č.p. 686 a
687, Högerova, č.o. 6 a 4, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.
942/55 a 942/54, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě