Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 680 a 681, Machatého, č.o. 4 a 6, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/66 a 942/65, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

26.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 680 a 681, Machatého, č.o. 4 a
6, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/66 a 942/65, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 680 a 681, Machatého, č.o. 4 a
6, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č. 942/66 a 942/65, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 680 a 681, Machatého, č.o.
4 a  6, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/66 a 942/65, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb…..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:680/01

Velikost podílu včetně pozemků: 585/20680

Velikost bytu : 2+1 58,50 m2

Kupující: Eva Jungerová

Za cenu: 273 560,00 Kč

Byt. jednotka číslo:680/03

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Ing. Miroslav Radouš a Libuše Radoušová

Za cenu: 422 730,00 Kč

Byt. jednotka číslo:680/04

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ing. Karel Prskavec a JUDr. Eva Prskavcová

Za cenu: 400 280,00

Byt. jednotka číslo:680/05

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Evžen Mošovský a Emílie Mošovská

Za cenu: 422 730,00

Byt. jednotka číslo:680/06

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ing. František Lapáček a Marie Lapáčková

Za cenu: 395 920,00

Byt. jednotka číslo:680/07

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Ing. Vladimír Slavíček a Irena Slavíčková

Za cenu: 422 730,00

Byt. jednotka číslo:680/09

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: JUDr. Zdeněk Směták a Blanka Smětáková

Za cenu: 418 120,00

Byt. jednotka číslo:680/10

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ing. Miroslav Kašpar a Eliška Kašparová

Za cenu: 397 270,00

Byt. jednotka číslo:680/11

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Ing. Petr Ryneš a JUDr. Dana Rynešová

Za cenu: 422 730,00

Byt. jednotka číslo:680/12

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: MUDr. Richard Nagy a Svatava Nagyová

Za cenu: 397 270,00 Kč

Byt. jednotka číslo:681/14

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Michal Truhlář a Marie Truhlářová

Za cenu: 397 270,00

Byt. jednotka číslo:681/15

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Ing. Ivan Čelko a Irena Čelková

Za cenu: 422 730,00 Kč

Byt. jednotka číslo:681/16

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Jindra Holá a Karel Holý

Za cenu: 400 280,00

Byt. jednotka číslo:681/17

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: JUDr. Věra Hejhalová a Ing. Stanislav Hejhal

Za cenu: 422 090,00

Byt. jednotka číslo:681/18

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ing. Radomír Štíhel a Věra Štíhlová

Za cenu: 397 270,00

Byt. jednotka číslo:681/19

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: MUDr. Oldřich Vyšata a Dagmar Vyšatová

Za cenu: 422 730,00

Byt. jednotka číslo: 681/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ondřej Krása

Za cenu: 400.280,00 Kč

Byt. jednotka číslo:681/21

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Jan Štych a Bohumila Štychová

Za cenu: 419 550,00

Byt. jednotka číslo:681/22

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Václav Lukeš a Jana Lukešová

Za cenu: 397 270,00 Kč

Byt. jednotka číslo:681/23

Velikost podílu včetně pozemků: 904/20680

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Vladislav Raszka a Žofie Raszková

Za cenu: 422 730,00

Byt. jednotka číslo:681/24

Velikost podílu včetně pozemků: 856/20680

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Pavel Blažej a PhDr. Markéta Blažejová

Za cenu: 400 280,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu-2 bloku č.p. 680 a 681,
Machatého, č.o. 4 a 6, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 942/66
a  942/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”
Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě