Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/22, 1020/21 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

30.

Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova č.o.15,17,
k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/22, 1020/21
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova č.o.15,17,
k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/22, 1020/21 dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu -2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova
č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/22,
1020/21 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s
věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:641/01

Velikost podílu včetně pozemků: 803/28452

Velikost bytu : 4+1 80,30m2

Kupující: Drahomíra Dušková a Miloš Dušek
Za cenu: 384 960,00

Byt. jednotka číslo:641/02

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Václav Šmíd a Lada Šmídová
Za cenu: 336 500,00

Byt. jednotka číslo:641/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Jaroslava Dragounová a  Vladimír Dragoun
Za cenu: 336 500,00

Byt. jednotka číslo:641/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Marie Brablecová
Za cenu: 213 210,00

Byt. jednotka číslo:641/05

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Zuzana Šídová a Milan Šída
Za cenu: 332 070,00

Byt. jednotka číslo:641/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující :Miroslav Hess Věra Hessová
Za cenu: 335 490,00

Byt. jednotka číslo:641/07

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Jiřina Maršálová
Za cenu: 214 090,00

Byt. jednotka číslo:641/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Karel Zeiner a Jiřina Zeinerová
Za cenu: 334 250,00

Byt. jednotka číslo:641/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Oldřich Koutský a PhDr. Dagmar Koutská
Za cenu: 336 500,00

Byt. jednotka číslo:641/11

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Kamil Tůma
Za cenu: 336 500,00

Byt. jednotka číslo:641/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující :ing. Allan Markov a Veselina Markovová
Za cenu: 334 250,00

Byt. jednotka číslo:641/13

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Anna Vaništová a Josef Vaništa
Za cenu: 214 090,00

Byt. jednotka číslo:641/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Jiří Juliš
Za cenu: 335 110,00

Byt. jednotka číslo:641/15

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Zuzana Kutková
Za cenu: 336 500,00

Byt. jednotka číslo:641/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Romana Šejvlová a Zdeněk Šejvl
Za cenu: 214 090,00

Byt. jednotka číslo:641/17

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Milada Hořejší a Vít Hořejsí
Za cenu: 334 250,00

Byt. jednotka číslo:641/18

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Martin Hloušek a Michaela Hloušková
Za cenu: 332 780,00

Byt. jednotka číslo:641/22

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Zuzana Blažková
Za cenu: 213 210,00

Byt. jednotka číslo:641/21

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Jiří Liška a Eliška Lišková
Za cenu: 332 860,00

Byt. jednotka číslo:642/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Libor Kopecký a Anna Kopecká
Za cenu: 334 330,00

Byt. jednotka číslo:642/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: ing. Zdeněk Chroust
Za cenu: 214 090,00

Byt. jednotka číslo:642/05

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: 1/2 bytové jednotky Antonín Koubek a Pavla Koubeková
Za cenu: 166 490,00

Kupující: 1/2 bytové jednotky Tereza Koubeková
Za cenu: 166 490,00

Byt. jednotka číslo:642/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: PhDr.Petr Kulišťák a Jitka Kulišťáková
Za cenu: 332 940,00

Byt. jednotka číslo:642/07

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Helena Blažková
Za cenu: 214 090,00

Byt. jednotka číslo:642/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Petr Kubíček a Alice Kubíčková
Za cenu: 335 110,00

Byt. jednotka číslo:642/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Vladimír Matějka a Marie Matějková
Za cenu: 334 250,00

Byt. jednotka číslo:642/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Lubomír Smolka a Dana Smolková
Za cenu: 333 420,00

Byt. jednotka číslo:642/13

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: ing. Jaroslav Kohout a ing. Helena Kohoutová
Za cenu: 214 090,00

Byt. jednotka číslo:642/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Radomír Hejl a Alice Hejlová
Za cenu: 334 250,00

Byt. jednotka číslo:642/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Josef Špína a Jana Špínová
Za cenu: 213 520,00

Byt. jednotka číslo:642/17

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Julius Fiala a Inna Fialová
Za cenu: 334 330,00

Byt. jednotka číslo:642/18

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Ján Hrmo a Eva Hrmová
Za cenu: 336 500,00

Byt. jednotka číslo:642/19

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Františka Kubíková
Za cenu: 213 210,00

Byt. jednotka číslo:642/20

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Ĺubor Ďuriník a ing. Martina Ďuriníková
Za cenu: 335 110,00

Byt. jednotka číslo:642/21

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Pavel Charvát a Iva Charvátová
Za cenu: 330 580,00

Byt. jednotka číslo:642/22

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Marcela Částková
Za cenu: 211 800,00

Byt. jednotka číslo:642/23

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Helena Naušová a Karel Nauš
Za cenu: 328 320,00 Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu -2 bloku č.p.641, 642 Dreyerova
č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/22,
1020/21 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”, dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě