Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638 Pražského č.o.32,3O, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/26, 1020/25 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

22.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638 Pražského č.o.32,3O,
k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/26, 1020/25 dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.637, 638 Pražského č.o.32,30
k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/26, 1020/25 dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části

Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu -2 bloku č.p.637, 638 Pražského
č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/26,
1020/25 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek a s
věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:637/02

Velikost podílu včetně pozemků: 854/28228

Velikost bytu : 4+1 97,20m2

Kupující: PhDr. Pavel Fabini a Radka Fabiniová
Za cenu: 487 820,00

Byt. jednotka číslo:637/03

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Lubomír Spáčil a Jitka Spáčilová
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:637/04

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: ing. Roman Šišma
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo: 637/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Jan Bartoš
Za cenu: 431 660,00

Byt. jednotka číslo:637/06

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Jiří Šíma a Anita Šímová
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:637/07

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31, 70m2

Kupující: František Vondráček
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:637/08

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Pavel Kolínský a Danuše Kolínská
Za cenu: 432 180,00

Byt. jednotka číslo:637/09

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Soňa Pácalová
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:637/12

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: PhDr. Ivo Tomášek a Anna Tomášková
Za cenu: 315 050,00

Byt. jednotka číslo:637/14

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Jiří Novotný a ing. Jitka Novotná
Za cenu: 434 760,00

Byt. jednotka číslo:637/15

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Vítězslav Lavička a Irena Lavičková
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:637/16

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Jan Šubrt a Eva Šubrtová
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:637/18

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: František Ptáčník a Jiřina Ptáčníková
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:637/19

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Petr Slaba
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:637/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: JUDr. Marie Součková a JUDr. Jan Souček
Za cenu: 432 270,00

Byt. jednotka číslo:637/22

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Aleš Havlík a Alena Havlíková
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:637/23

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Richard Vlasák
Za cenu: 434 760,00

Byt. jednotka číslo:638/02

Velikost podílu včetně pozemků: 854/28228

Velikost bytu : 4+1 85,40m2

Kupující: ing. Vlastimil Ducháček a Ludmila Ducháčková

Za cenu: 433 740,00

Byt. jednotka číslo:638/04

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Karel Petráček
Za cenu: 434 760,00

Byt. jednotka číslo:638/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Josef Janíček a Jana Janíčková
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:638/07

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Jiří Javůrek
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:638/08

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: JUDr. Milan Masák
Za cenu: 434 760,00

Byt. jednotka číslo:638/09

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: JUDr. Jindřich Vybíral a Drahomíra Vybíralová

Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:638/10

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Vratislav Mařík
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:638/13

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28228

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Věra Zástavová
Za cenu: 161 000,00

Byt. jednotka číslo:638/14

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Marta Salamánková a Jiří Salamánek
Za cenu: 434 760,00

Byt. jednotka číslo:638/15

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: ing. Josef Šafařík a Eva Šafaříková
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:638/18

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28228

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: ing. Miroslav Štábl a Věra Štáblová
Za cenu: 316 920,00

Byt. jednotka číslo:638/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Josef Lébl a Eva Léblová
Za cenu: 434 760,00

Byt. jednotka číslo:638/23

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28228

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Vladimír Dosoudila Marie Dosoudilová
Za cenu: 434 760,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu -2 bloku č.p.637, 638 Pražského
č.o.32,30, k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/26,
1020/25 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě