Prodej bytového domu-2 bloku č.p.631 a 632 Pražského č.o.33 a 35, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/32 a 1020/31, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

28.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.631 a 632 Pražského č.o.33 a 35,
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/32 a 1020/31, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”

Prodej 2 bloku č.p.631 a 632 Pražského č.o.33 a 35, k.ú.Hlubočepy, s
pozemkem parc.č.1020/32 a 1020/31, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb…”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p.631 a 632 Pražského č.o.33 a 35,
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/32 a 1020/31, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt. jednotka číslo: 631/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28765

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: MUDr. Marek Major a ing. Jana Majorová

Za cenu: 345 850,00

Byt. jednotka číslo: 631/06

Velikost podílu včetně pozemků: 904/28765

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: ing. Vladimír Skalný a Hana Skalná

Za cenu: 218 500,00

Byt. jednotka číslo:631/07

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28765

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Ivona Nováčková

Za cenu: 343 030,00

Byt. jednotka číslo:631/08

Velikost podílu včetně pozemků: 904/28765

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Pavel Zajíček a Libuše Zajíčková

Za cenu: 343 510,00

Byt. jednotka číslo: 631/10

Velikost podílu včetně pozemků: 904/28765

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Zdeněk Rybyšar a Ivana Rybyšarová

Za cenu: 434 720,00

Byt. jednotka číslo:631/12

Velikost podílu včetně pozemků: 904/28765

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: JUDr. Anna Čeledová a Jaroslav Čeleda

Za cenu: 215 240,00

Byt. jednotka číslo:631/13

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28765

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Zlatica Dobiášová

Za cenu: 345 840,00

Byt. jednotka číslo:631/14

Velikost podílu včetně pozemků: 904/28765

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: Mgr. Helena Konečná

Za cenu: 345 320,00

Byt. jednotka číslo:631/15

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28765

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: ing. Jiří Táborský a Zora Táborská

Za cenu: 218 500,00

Byt. jednotka číslo: 631/16

Velikost podílu včetně pozemků: 904/28765

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: JUDr. Marie Drahokoupilová a Karel Drahokoupil

Za cenu: 431 770,00

Byt. jednotka číslo:632/04

Velikost podílu včetně pozemků: 453/28765

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Zdenka Houzarová

Za cenu: 216 360,00

Byt. jednotka číslo: 632/06

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Bc. Pavel Pokorný a Milena Pokorná

Za cenu: 345 740,00

Byt. jednotka číslo: 632/07

Velikost podílu včetně pozemků: 453/28765

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Ondřej Vaněk a Lucie Vaňková

Za cenu: 218 130,00

Byt. jednotka číslo:632/09

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Ján Zaťko a Jarmila Zaťková

Za cenu: 342 930,00

Byt. jednotka číslo:632/10

Velikost podílu včetně pozemků: 453/28765

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Renata Slováková

Za cenu: 217 840,00

Byt. jednotka číslo:632/11

Velikost podílu včetně pozemků: 718/28765

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: ing. Jiří Goldberger a Marija Goldbergerová

Za cenu: 342 930,00

Byt. jednotka číslo: 632/12

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Vladimír Sudzina a Vlasta Sudzinová

Za cenu: 345 740,00

Byt. jednotka číslo:632/14

Velikost podílu včetně pozemků: 718/28765

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: ing. Ladislav Dušek a ing. Dana Dušková

Za cenu: 342 930,00

Byt. jednotka číslo:632/15

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Bedřich Šlanc a ing. Jiřina Šlancová

Za cenu: 342 930,00

Byt. jednotka číslo:632/16

Velikost podílu včetně pozemků: 453/28765

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Pavel Houk

Za cenu: 218 130,00

Byt. jednotka číslo:632/17

Velikost podílu včetně pozemků: 718/28765

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: JUDr. Danica Macháňová

Za cenu: 342 930,00

Byt. jednotka číslo:632/18

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Světlana Priškinová

Za cenu: 342 460,00

Byt. jednotka číslo:632/20

Velikost podílu včetně pozemků: 718/28765

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Mgr. Bohuslav Buchta a Mgr. Helena Buchtová

Za cenu: 343 400,00

Byt. jednotka číslo:632/21

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: ing. Lubomír Šigut a Pavla Šigutová

Za cenu: 345 740,00

Byt. jednotka číslo: 632/22

Velikost podílu včetně pozemků: 453/28765

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Anděla Smetanová

Za cenu: 217 500,00

Byt. jednotka číslo:632/23

Velikost podílu včetně pozemků: 718/28765

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Zdeněk Minář a Olga Minářová

Za cenu: 341 920,00

Byt. jednotka číslo:632/24

Velikost podílu včetně pozemků: 717/28765

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: ing. Pavel Krystl a Božena Krystlová

Za cenu: 342 390,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji bytového domu-2 bloku č.p.631 a 632 Pražského č.o.33 a 35,
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/32 a 1020/31, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb…” oprávněným nájemcům bytů

Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha /5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě