Prodej bytového domu-2 bloku č.p.627, 628, Dreyerova č.o.5,7, k.ú.Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/64 a 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002

23.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.627, 628, Dreyerova č.o.5,7,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/64 a 1020/63, dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.627,628, Dreyerova č.o.5,7,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/64 a 1020/63 dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb… ”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p.627, 628, Dreyerova č.o.5,7,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/64 a 1020/63 dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:627/01

Velikost podílu včetně pozemků: 622/28286

Velikost bytu : 3+1 62,20m2

Kupující: Zuzana Sýkorová

Za cenu: 297 000,00

Byt. jednotka číslo:627/02

Velikost podílu včetně pozemků: 854/28286

Velikost bytu : 4+1 85,40 m2

Kupující: Věra Koukalová

Za cenu: 410 570,00

Byt. jednotka číslo:627/03

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Jitka Holubová a ing. Michal Holub

Za cenu: 299 990,00

Byt. jednotka číslo:627/04

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Marie Půtová

Za cenu: 152 610,00

Byt. jednotka číslo:627/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Vladislava Rážová a ing.Zdeněk Ráž

Za cenu: 408 730,00

Byt. jednotka číslo:627/06

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: ing. Richard Haramule

Za cenu: 300 400,00

Byt. jednotka číslo:627/07

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Květoslava Vostárková

Za cenu: 152 610,00

Byt. jednotka číslo:627/11

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Lubomír Hruškovič a Ivana Hruškovičová

Za cenu: 412 090,00

Byt. jednotka číslo:627/12

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: Tomáš Trnka

Za cenu: 297 960,00

Byt. jednotka číslo: 627/13

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Marta Desenská

Za cenu: 152 610,00 Kč

Byt. jednotka číslo:627/14

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Pěva Rakovičová

Za cenu: 410 830,00

Byt. jednotka číslo:627/15

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Dana Poštolková a Rostislav Poštolka

Za cenu: 297 080,00

Byt. jednotka číslo:627/16

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Miloš Tomášek a Marie Tomášková

Za cenu: 151 370,00

Byt. jednotka číslo: 627/17

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu: 4+1 85,60 m2

Kupující: Vladimír Kozák a Stanislava Kozáková

Za cenu: 405 940,00

Byt. jednotka číslo:627/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Dr. Rostislav Fellner a Jana Fellnerová

Za cenu: 412 090,00

Byt. jednotka číslo:627/21

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: ing. Vladimír Zelený a Mgr. Alžběta Zelená

Za cenu: 299 530,00

Byt. jednotka číslo:627/23

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Jiří Mandys a ing. Jana Mandysová

Za cenu: 410 890,00

Byt. jednotka číslo:628/03

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující 1/2 byt. jednotky: Evžen Filcík a Helena Filcíková

Za cenu: 148 520,00

Kupující 1/2 byt. jednotky: Roman Filcík

Za cenu: 148 520,00

Byt. jednotka číslo:628/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Kamila Koubková a Pavel Koubek

Za cenu: 412 090,00

Byt. jednotka číslo:628/06

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Vladislav Pivoňka a Marta Pivoňková

Za cenu: 299 080,00

Byt. jednotka číslo:628/07

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Naděžda Suchá

Za cenu: 150 900,00

Byt. jednotka číslo:628/08

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Jaroslav Mareš a Mgr.Stanislava Marešová

Za cenu: 408 730,00 Kč

Byt. jednotka číslo:628/10

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: RNDr. Zbyněk Hrkal

Za cenu: 152 610,00 Kč

Byt. jednotka číslo:628/11

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující 1/2 byt.jednotky: Prof.RNDr. Zdeněk Pouba a RNDr. Eva
Poubová

Za cenu: 206 045,00

Kupující 1/2 byt.jednotky: Martina Poubová

Za cenu: 206 045,00

Byt. jednotka číslo:628/12

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: Yasin Shaker a Leona Shakerová

Za cenu: 297 960,00

Byt. jednotka číslo:628/13

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Magdalena Ptáčková

Za cenu: 151 570,00

Byt. jednotka číslo:628/14

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Iva Langrová

Za cenu: 412 090,00

Byt. jednotka číslo:628/15

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: Vladimír Pajer a Zdeňka Lisová

Za cenu: 300 400,00

Byt. jednotka číslo:628/18

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: JUDr. Luboš Kuna a Yvona Kunová

Za cenu: 300 400,00

Byt. jednotka číslo:628/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: Jiří Krenar a Jaroslava Krenarová

Za cenu: 412 090,00

Byt. jednotka číslo:628/21

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28286

Velikost bytu : 3+1 62,40m2

Kupující: ing. Richard Mareš a Jaroslava Marešová

Za cenu: 296 580,00

Byt. jednotka číslo:628/22

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28286

Velikost bytu : 1+1 31,70m2

Kupující: Marta Mrázová

Za cenu: 151 130,00

Byt. jednotka číslo:628/23

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28286

Velikost bytu : 4+1 85,60m2

Kupující: ing. Pavel Egermajer a Vítěslava Egermajerová

Za cenu: 408 100,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Prahy 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – prodej bytového domu -2 bloku č.p.627, 628, Dreyerova
č.o.5,7, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64 a 1020/63 dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě