Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 625 a 626, Dreyerova, č.o. 1 a 3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/38 a 1020/37, dle ” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů … “

19/09/2002

18.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 625 a 626, Dreyerova, č.o. 1 a
3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/38 a 1020/37, dle
Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 625 a 626, Dreyerova, č.o. 1 a
3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/38 a 1020/37, dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu-2 bloku č.p. 625 a 626, Dreyerova, č.o.
1 a  3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/38 a 1020/37 dle
” Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb ….”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:625/01

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jaroslav Rypar a Jana Ryparová

Za cenu: 326 790,00

Byt. jednotka číslo:625/02

Velikost podílu včetně pozemků: 803/29229

Velikost bytu : 4+1 80,30 m2

Kupující: Jaromír Dostál a Lenka Dostálová

Za cenu: 381 430,00 Kč

Byt. jednotka číslo: 625/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující 1/2 bytové jednotky: Jan Frič

Za cenu: 163 880,00

Kupující 1/2 bytové jednotky: Jan Frič

Za cenu: 163 880,00

Byt. jednotka číslo:625/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29229

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: MUDr. Jana Hrubá a MUDr. Ondřej Hrubý

Za cenu: 207 920,00

Byt. jednotka číslo:625/05

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Miroslav Fliegl a Alena Flieglová

Za cenu: 326 790,00

Byt. jednotka číslo:625/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jan Bílý

Za cenu: 326 790,00

Byt. jednotka číslo:625/07

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29229

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Blanka Vašková

Za cenu: 208 530,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jiřina Fortelková

Za cenu: 326 790,00

Byt. jednotka číslo:625/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Marie Valentová

Za cenu: 327 760,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/10

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29229

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Ing. Jaroslav Myška

Za cenu: 207 920,00

Byt. jednotka číslo:625/11

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Luboš Patras a Veronika Patrasová

Za cenu: 328 000,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Zdenko Přivřel a Helena Přivřelová

Za cenu: 326 790,00

Byt. jednotka číslo:625/13

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29229

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: David Havelka

Za cenu: 208 530,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Ing. Ondřej Vaněk, CSc. a Ing. Vlasta Vaňková

Za cenu: 327 760,00

Byt. jednotka číslo:625/15

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jan Horák a Božena Horáková

Za cenu: 325 510,00

Byt. jednotka číslo:625/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29229

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Mgr. Zdeněk Mattis a Zdenka Mattisová

Za cenu: 208 530,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/17

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jan Haas a Marie Haasová

Za cenu: 327 760,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/18

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Věra Šindelářová a Jan Šindelář

Za cenu: 327 760,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/20

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Zuzana Sílová a Prof. Jaroslav Vostrý

Za cenu: 324 540,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/21

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Josef Vrabec a Soňa Vrabcová

Za cenu: 326 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/22

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29229

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Eduard Marek a Ilona Marková

Za cenu: 208 530,00 Kč

Byt. jednotka číslo:625/23

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29229

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jan Steinfeld a Zdena Steinfeldová

Za cenu: 326 790,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/01

Velikost podílu včetně pozemků: 451/29229

Velikost bytu : 1+1 45,10 m2

Kupující: Michal Šťastný Ivana Šťastná

Za cenu: 214 230,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/04

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29229

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Marie Humlová

Za cenu: 214 550,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/05

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29229

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Milan Doleček

Za cenu: 340 060,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/06

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29229

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Ivan Slanař a Lenka Slanařová

Za cenu: 340 580,00

Byt. jednotka číslo:626/07

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29229

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Mgr. Patrik Havlíček

Za cenu: 215 180,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/10

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29229

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Věra Mikovcová

Za cenu: 214 550,00

Byt. jednotka číslo:626/11

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29229

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Marian Miartuš a Kateřina Miartušová

Za cenu: 341 060,00

Byt. jednotka číslo:626/12

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29229

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: PhDr. Marcela Efmertová

Za cenu: 337 240,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/13

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29229

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Marie Burešová

Za cenu: 214 550,00

Byt. jednotka číslo:626/14

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29229

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: JUDr. Božena Georgievová

Za cenu: 340 060,00

Byt. jednotka číslo:626/15

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29229

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: MUDr. František Švamberg

Za cenu: 337 240,00

Byt. jednotka číslo:626/16

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29229

Velikost bytu : 1+1 45,30 m2

Kupující: Milan Boehm

Za cenu: 215 180,00

Byt. jednotka číslo:626/17

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29229

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: PhDr. Ivan Bittner a Naděžda Bittnerová

Za cenu: 341 060,00

Byt. jednotka číslo:626/18

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29229

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: František Junger Slezák a Marie Jungerová Slezáková

Za cenu: 340 580,00

Byt. jednotka číslo:626/20

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29229

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: JUDr. Josefa Darášová

Za cenu: 337 710,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/21

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29229

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Čeněk Gintar a Ludmila Gintarová

Za cenu: 339 580,00 Kč

Byt. jednotka číslo:626/23

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29229

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Milan Kubík a Eva Kubíková

Za cenu: 340 060,00

Byt. jednotka číslo:626/24

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29229

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Irena Bechyňová

Za cenu: 339 580,00 Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodej bytového domu-2 bloku, č.p. 625 a 626,
Dreyerova, č.o. 1 a 3, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/38
a  1020/37, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”
Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě