Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/62, 1020/61 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

28.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova č.o.4,2,
k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/62, 1020/61 a to
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova č.o.4,2,
k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/62, 1020/61 dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu -2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova č.o.4,2
k.ú.Hlubočepy, se  zastav. pozemky parc.č.1020/62, 1020/61 dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů bez splátek a  s  věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:612/01

Velikost podílu včetně pozemků: 474/29084

Velikost bytu : 2+1 47,40m2

Kupující: Danuše Bujáková
Za cenu: 211 710,00

Byt. jednotka číslo:612/04

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Irena Beránková
Za cenu: 320 240,00

Byt. jednotka číslo:612/05

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: 1/2 bytové jednotky Miroslava Dvořáková

Za cenu: 160 340,00

Kupující: 1/2 bytové jednotky Zuzana Dvořáková

Za cenu: 160 340,00

Byt. jednotka číslo:612/06

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29084

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Ing. Jana Přádová
Za cenu: 202 330,00

Byt. jednotka číslo:612/07

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Štefan Batári a Jaroslava Batáriová
Za cenu: 320 240,00

Byt. jednotka číslo:612/08

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Milan Lachnit a Zdenka Lachnitová
Za cenu: 320 680,00

Byt. jednotka číslo:612/10

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Jarmila Palečková a Vladimír Paleček
Za cenu: 320 240,00

Byt. jednotka číslo:612/11

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Karel Duchek a Jana Duchková
Za cenu: 320 680,00

Byt. jednotka číslo:612/13

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Jiří Štěpina a Jana Štěpinová
Za cenu: 320 240,00

Byt. jednotka číslo:612/14

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: ing. Pavel Čupka a ing. Magdalena Čupková
Za cenu: 320 680,00

Byt. jednotka číslo:612/16

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: ing. František Meluzin a Alena Meluzinová
Za cenu: 320 240,00

Byt jednotka číslo:612/17

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Miroslav Švec a Janka Švecová
Za cenu: 320 680,00

Byt. jednotka číslo:612/18

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29084

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Svatopluk Jaška
Za cenu: 202 330,00

Byt. jednotka číslo:612/19

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: Jakub Rybář a Zdenka Rybářová
Za cenu: 320 240,00

Byt. jednotka číslo:612/20

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: ing. Miloslav Vyplašil a Jana Vyplašilová
Za cenu: 320 680,00

Byt. jednotka číslo:612/21

Velikost podílu včetně pozemků: 453/29084

Velikost bytu : 1+1 45,30m2

Kupující: Eva Formánková
Za cenu: 202 330,00

Byt. jednotka číslo:612/22

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29084

Velikost bytu : 3+1 71,70 m2

Kupující: Vladislav Tomášek a Květa Tomášková
Za cenu: 320 240,00

Byt. jednotka číslo:612/23

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29084

Velikost bytu : 3+1 71,80m2

Kupující: Miloš Markovič a Emilie Markovičová
Za cenu: 320 680,00

Byt. jednotka číslo:613/01

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Antonín Vyhňák a Renata Vyhňáková
Za cenu: 308 180,00

Byt. jednotka číslo:613/04

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29084

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: ing. Eva Sýkorová a Miroslav Sýkora
Za cenu: 194 090,00

Byt. jednotka číslo:613/05

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Martin Peterka a Anděla Peterková
Za cenu: 308 180,00

Byt. jednotka číslo:613/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Martina Coufalová
Za cenu: 308 180,00

Byt. jednotka číslo:613/08

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Vladislav Vágner a PhDr. Iva Vágnerová
Za cenu: 309 510,00

Byt. jednotka číslo:613/09

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Pavel Hejda a Olga Hejdová
Za cenu: 305 580,00

Byt. jednotka číslo:613/10

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29084

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: 1/2 bytové jednotky Josefina Kužvartová

Za cenu: 96 855,00

Kupující: 1/2 bytové jednotky Tomáš Kužvart a Olga Kužvartová
Za cenu: 96 855,00

Byt. jednotka číslo:613/11

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing. Marina Santosová a José Santos
Za cenu: 305 060,00

Byt. jednotka číslo:613/12

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Zdenka Furdová a ing. Jiří Furda
Za cenu: 304 460,00

Byt. jednotka číslo:613/13

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29084

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Jaroslav Janko a Miroslava Janková
Za cenu: 194 420,00

Byt. jednotka číslo:613/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: JUDr. Farouk Azab a Amal Mubaidin
Za cenu: 308 180,00

Byt. jednotka číslo:613/15

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Miloslava Kostínková
Za cenu: 305 580,00

Byt. jednotka číslo:613/16

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29084

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Jana Komínková
Za cenu: 196 070,00

Byt. jednotka číslo:613/17

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Jan Bimka a Dana Bimková
Za cenu: 305 580,00

Byt. jednotka číslo:613/18

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Jiří Melmer a Marie Melmerová
Za cenu: 305 580,00

Byt. jednotka číslo:613/19

Velikost podílu včetně pozemků: 439/29084

Velikost bytu : 2+1 43,90m2

Kupující: Ivana Šveňková
Za cenu: 194 090,00

Byt. jednotka číslo:613/20

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Pavel Marák a Iva Maráková
Za cenu: 305 580,00

Byt. jednotka číslo:613/21

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: Eva Havlová a Josef Havel
Za cenu: 304 460,00

Byt. jednotka číslo:613/23

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29084

Velikost bytu : 3+1 69,00m2

Kupující: ing.Arch. Petr Kutnar a Jitka Kutnarová
Za cenu: 305 580,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu -2 bloku č.p.612, 613 Dreyerova
č.o.4,2, k.ú.Hlubočepy, se zastav. pozemky parc.č.1020/62,
1020/61 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”, dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů
Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě