Prodej bytového domu-2 bloku č.p.610, 611 Pražského č.o.25,27, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …

18/04/2002

31.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu-2 bloku č.p.610, 611 Pražského č.o.25,27,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb., o vlastnictví bytů …

Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 610, 611, Pražského č.o. 25, 27,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č. 1020/64, 1020/63, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. Prodej bytového domu -2 bloku č.p. 10, 611, Pražského č.o. 25,
27, k.ú.Hlubočepy, pozemky parc.č.1020/64,1020/63, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt.jednotka č.: 610/02

Velikost podílu včetně pozemků: 854/28213

Velikost bytu : 4+1 85,40 m2

Kupující: František Hozman a Marie Hozmanová
Za cenu: 372.990,00

Byt.jednotka č.: 610/04

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Marta Novotná

Za cenu: 139.130,00

Byt.jednotka č.: 610/05

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Jaroslava Malá

Za cenu: 377.050,00

Byt.jednotka č.: 610/06

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: Jaroslav Dinděra a Zdeňka Dinděrová
Za cenu: 274.880,00

Byt.jednotka č.: 610/07

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: PhDr. Milena Slavická a Ak.Mal. Viktor Pivovarov
Za cenu: 138.450,00

Byt.jednotka č.: 610/08

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Petr Žywiak a Pavlína Žywiaková

Za cenu: 373.820,00 Kč

Byt.jednotka č.: 610/09

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: ing. Jiří Janda a Šárka Jandová
Za cenu: 272.530,00

Byt.jednotka č.: 610/10

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Jan Bohuněk
Za cenu: 139.640,00

Byt.jednotka č.: 610/12

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: Eva Kučerová
Za cenu: 272.530,00

Byt.jednotka č.: 610/15

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: Luboš Studnička a Dana Studničková
Za cenu: 272.530,00

Byt.jednotka č.: 610/16

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Libuše Šimečková
Za cenu: 139.640,00

Byt.jednotka č.: 610/17

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: ing. Vlasta Vondrák a ing. Marie Vondráková
Za cenu: 377.050,00

Byt.jednotka č.: 610/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Jana Tesařová
Za cenu: 372.440,00

Byt.jednotka č.: 611/01

Velikost podílu včetně pozemků: 622/28213

Velikost bytu : 3+1 62,20 m2

Kupující: František Hanza a Věra Hanzová
Za cenu: 271.660,00

Byt.jednotka č.: 611/04

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Zdeňka Pivoňková
Za cenu: 139.640,00

Byt.jednotka č.: 611/06

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Kupující: Rudolf Kuběna a Jana Kuběnová
Za cenu: 274.880,00

Byt.jednotka č.: 611/07

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Šárka Podlipná
Za cenu: 137.340,00

Byt.jednotka č.: 611/08

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: JUDr. František Havlíček a Alena Havlíčková
Za cenu: 373.820,00

Byt.jednotka č.: 611/11

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Václav Čacký a Věra Čacká
Za cenu: 373.820,00

1/2 byt.jednotky č.: 611/12

kupující: Václav Okleštěk

1/2 byt.jednotky č.: 611/12

kupující: Ivana Oklešťková
Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1 62,40 m2

Za cenu: 273.880,00

Byt.jednotka č.: 611/14

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Stanislav Stehlík a Ivana Stehlíková
Za cenu: 377.050,00

Byt.jednotka č.: 611/16

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213
Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Petr Malina a Marie Malinová
Za cenu: 136.510,00

Byt.jednotka č.: 611/20

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: Vladislav Grim a Jana Grimová
Za cenu: 372.440,00

Byt.jednotka č.: 611/22

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28213

Velikost bytu : 1+1 31,70 m2

Kupující: Vladimír Wagner
Za cenu: 138.450,00

Byt.jednotka č.: 611/23

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1 85,60 m2

Kupující: ing. Josef Sazama a Jana Sazamová
Za cenu: 366.840,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu – 2 bloku č.p. 610 a 611,
Pražského č.o. 25 a 27, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č. 1020/64
a 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č. 72/1994 Sb…”, oprávněným nájemcům bytů
Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě