Prodej bytové jednotky č. 343/9, s půdní vestavbou, v domě č.p. 343, Drtinova 18, k.ú. Smíchov, s pozemkem č.  parc. 3038, s podílem na společných částech domu a pozemku 1739/10909 oprávněným nájemcům Jiřímu a Dagmar Střechovým

18/04/2002

39.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytové jednotky č. 343/9, s půdní vestavbou, v domě č.p. 343,
Drtinova 18, k.ú. Smíchov, s pozemkem č.  parc. 3038, s podílem na
společných částech domu a pozemku 1739/10909 oprávněným nájemcům
Jiřímu a Dagmar Střechovým

Prodej bytové jednotky č.343/9, s půdní vestavbou, v domě č.p. 343,
Drtinova 18, k.ú. Smíchov, s pozemkem č.  parc. 3038, s podílem na
společných částech domu a pozemku 1739/10909 MČ Praha 5, Jiřímu a
Dagmar Střechovým, bytem Drtinova č.p. 343, č.o. 18, parc.č. 3038,
k.ú. Smíchov, Praha 5 za cenu pozemku ve výši 486.418,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č.343/9 s půdní vestavbou v domě č.p.343,
Drtinova 18, k.ú. Smíchov, s pozemkem č.  parc. 3038, s podílem na
společných částech domu a pozemku 1739/10909 MČ Praha 5, Jiřímu a
Dagmar Střechovým, bytem Drtinova č.p. 343, č.o. 18, parc.č. 3038,
k.ú. Smíchov, Praha 5 za cenu pozemku ve výši 486.418,-Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást.starosty

1. informovat realitní kancelář SEVER, s.r.o., o schválení prodeje
bytové jednotky s půdní vestavbou č.  343/9, s podílem na společných
částech domu a pozemku v domě Drtinova ulice č.p. 343, č.o. 18,
parc.č. 3038, k.ú. Smíchov, Praha 5, oprávněným nájemcům bytu
Termín:30/04/2002

2. předložit kupní smlouvu mezi MČ Praha 5 a Jiřím a Dagmar
Střechovými, týkající se prodeje bytové jednotky s půdní vestavbou
č.343/9, s podílem na společných částech domu a pozemku v domě na
Drtinově ulici č.p. 343, č.o. 18, parc.č. 3038, k.ú. Smíchov,
Praha 5, starostovi k podpisu

Termín:30/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě