Prodej bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech domu a pozemku 1515/15544 v domě 02V lesíčku č.p. 665, č.o. 1, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci ing.Jakubu Sovovi

17/10/2002

53.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech domu
a pozemku 1515/15544 v domě 02V lesíčku č.p. 665, č.o. 1, k.ú.
Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci ing.Jakubu Sovovi

Prodej bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech domu
a pozemku 1515/15544 v domě V lesíčku č.p. 665, č.o. 1, k.ú.
Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci ing.Jakubu Sovovi z
důvodu vzájemné kompenzace pohledávek a závazků za dohodnutou kupní
cenu 2.828 454,-Kč, s tím, že ing.Jakub Sova uhradí po zápočtu své
pohledávky k MČ Praha 5 v částce 2.606 871,-Kč zůstatek kupní ceny ve
výši 221.583,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech domu
a pozemku 1515/15544 v domě V lesíčku č.p. 665, č.o. 1, k.ú.
Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněnému nájemci ing.Jakubu Sovovi z
důvodu vzájemné kompenzace pohledávek a závazků za dohodnutou kupní
cenu 2.828 454,-Kč, s tím, že ing.Jakub Sova uhradí po zápočtu své
pohledávky k MČ Praha 5 v částce 2.606 871,-Kč zůstatek kupní ceny ve
výši 221.583,-Kč

II. u k l á d á

1.ing.P.Horákovi, zást. starosty


informovat o schválení prodeje bytové jednotky č.24/665, s podílem na
společných částech domu a pozemku 1515/15544 v domě V lesíčku č.p.
665, č.o. 1, k.ú. Smíchov, Praha 5 realitní kancelář SEVER, s.r.o.

Termín:01/11/2002

2.ved.OSM

předložit kupní smlouvu mezi MČ Praha 5 a ing.Jakubem Sovou týkající
se prodeje bytové jednotky č.24/665, s podílem na společných částech
domu a pozemku 1515/15544 v domě V lesíčku č.p. 665, č.o. 1, k.ú.
Smíchov, Praha 5 starostovi k podpisu
Termín:06/12/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě