Prodej bytové jednotky č.19/2095, s podílem na společných částech domu a pozemku 14060/113822 v domě Plzeňská č.p. 2095, č.o. 150, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Tomáši Kotlárovi

19/09/2002

62.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytové jednotky č.19/2095, s podílem na společných částech domu
a pozemku 14060/113822 v domě Plzeňská č.p. 2095, č.o. 150, k.ú.
Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Tomáši Kotlárovi

Prodej bytové jednotky vlastním nákladem rozšířené do půdního
prostoru č.19/2095, s podílem na společných částech domu a pozemku
14060/113822 v domě Plzeňská č.p. 2095, č.o. 150, k.ú. Smíchov,
Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Tomáši Kotlárovi z důvodu
vzájemné kompenzace pohledávek a závazků za dohodnutou kupní cenu
1.870 715,-Kč, s tím, že pan Tomáš Kotlár uhradí po zápočtu jeho
pohledávky k MČ Praha 5 v částce 1.767 875,-Kč zůstatek kupní ceny ve
výši 103.140,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky vlastním nákladem rozšířené do půdního prostoru
č.19/2095, s podílem na společných částech domu a pozemku 14060/113822
v domě Plzeňská č.p. 2095, č.o. 150, k.ú. Smíchov, Praha 5,
oprávněnému nájemci Tomáši Kotlárovi z důvodu vzájemné
kompenzace pohledávek a závazků za dohodnutou kupní cenu 1.870 715,-Kč
s tím, že pan Tomáš Kotlár uhradí po zápočtu jeho pohledávky k MČ
Praha 5 v částce 1.767 575,-Kč zůstatek kupní ceny ve výši 103.140,-Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty


1. informovat o schválení prodeje bytové jednotky vlastním nákladem
rozšířené do půdního prostoru č.19/2095, s podílem na společných
částech domu a pozemku 14060/113822 v domě Plzeňská č.p. 2095,
č.o.150, k.ú. Smíchov, Praha 5, realitní kancelář SEVER, s.r.o.
Termín:02/10/2002

2.předložit kupní smlouvu mezi MČ Praha 5 a Tomášem Kotlárem,
týkající se prodeje bytové jednotky č.19/2095, s podílem na společných
částech domu a pozemku 14060/113822 v domě Plzeňská č.p. 2095,
č.o.150, k.ú. Smíchov, Praha 5, starostovi k podpisu

Termín:08/11/2002

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě