Prodej bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech domu a pozemku 1068/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněnému nájemci Ivanu Marincovi

18/04/2002

41.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech domu
a pozemku 1068/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č.
163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněnému nájemci Ivanu
Marincovi

Prodej bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech domu
a pozemku 1068/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č.
163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, Ivanu Marincovi, bytem
Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5,
za cenu pozemku ve výši 457.040,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech domu
a pozemku 1068/19041,v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č.
163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, Ivanu Marincovi, bytem
Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5,
za cenu pozemku ve výši 457.040,-Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty


1. informovat realitní kancelář SEVER, s.r.o., schválení prodeje
bytové jednotky č.18/1074,s podílem na společných částech domu a
pozemku, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú.
Smíchov, Praha 5, oprávněnému nájemci

Termín: 30/04/2002

2. předložit kupní smlouvu mezi MČ Praha 5 a Ivanem Marincem, týkající
se prodeje bytové jednotky č.18/1074, s podílem na společných částech
domu a pozemku, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163,
k.ú. Smíchov, Praha 5, starostovi k podpisu

Termín: 30/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě