Prodej bytové jednotky č.17/1074, s podílem na společných částech domu a pozemku 989/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněným nájemcům ing. Miroslavu a Simoně Královým

18/04/2002

43.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytové jednotky č.17/1074, s podílem na společných částech domu
a pozemku 989/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č.
163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, oprávněným nájemcům ing.
Miroslavu a Simoně Královým

Prodej bytové jednotky č.  17/1074, s podílem na společných částech
domu a pozemku 989/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30,
parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, ing. Miroslavu a
Simoně Královým, bytem Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163,
k.ú. Smíchov, Praha 5, za cenu pozemku ve výši 423.230,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č.17/1074, s podílem na společných částech domu
a pozemku 989/19041, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č.
163, k.ú. Smíchov, Praha 5, MČ Praha 5, ing. Miroslavu a Simoně
Královým, bytem Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú.
Smíchov, Praha 5, za cenu pozemku ve výši 423.230,-Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty


1. informovat realitní kancelář SEVER, s.r.o., o schválení prodeje
bytové jednotky č.17/1074, s podílem na společných částech domu a
pozemku v domě Zborovská č.p. 1074, č.o. 30, parc.č. 163, k.ú.
Smíchov, Praha 5, oprávněným nájemcům

Termín: 30/04/2002

2. předložit kupní smlouvu mezi MČ Praha 5 a ing. Miroslavem a Simonou

Královými, týkající se prodeje byt. jednotky č. 17/1074, s podílem na
společných částech domu a pozemku, v domě Zborovská č.p. 1074, č.o.
30, parc.č. 163, k.ú. Smíchov, Praha 5, starostovi k podpisu

Termín: 30/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě