Prodej bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a pozemku 2429/17083 v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č. 850, k.ú. Malá Strana, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Janě Štefánkové

40.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a
pozemku 2429/17083 v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č.
850, k.ú. Malá Strana, Praha 5, MČ Praha 5 oprávněnému nájemci Janě
Štefánkové

Prodej bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a
pozemku 2429/17083 v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č.
850, k.ú. Malá Strana, Praha 5, MČ Praha 5 Janě Štefánkové, bytem
Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č. 850, k.ú. Malá Strana, Praha 5
za cenu pozemku ve výši 1.091 640,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a
pozemku 2429/17083, v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č.
850, k.ú. Malá Strana, Praha 5, MČ Praha 5, Janě Štefánkové, bytem
Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č. 850, k.ú. Malá Strana, Praha 5
za cenu pozemku ve výši 1.091 640,-Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty


1. informovat realitní kancelář SEVER, s.r.o.,o schválení prodeje
bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech domu a
pozemku, v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č. 850, k.ú. Malá
Strana, Praha 5, oprávněné nájemkyni

Termín: 30/04/2002

2. předložit kupní smlouvu mezi MČ Praha 5 a Janou Štefánkovou,
týkající
se prodeje bytové jednotky č.13/96, s podílem na společných částech
domu a pozemku v domě Zborovská č.p. 96, č.o. 62, parc.č. 850,
k.ú. Malá Strana, Praha 5, starostovi k podpisu

Termín: 30/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5