Prodej bloku domů č.p. 2760, č.p. 2761, č.p. 2762 Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, se zastav. pozemky parc.č. 945/6, 945/5, 945/4, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Nad Kesnerkou” se  sídlem Nad Kesnerkou 5, č.p. 2761, složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002

15.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bloku domů č.p. 2760, č.p. 2761, č.p. 2762 Nad Kesnerkou
č.o.3,5,7, se zastav. pozemky parc.č. 945/6, 945/5, 945/4, k.ú.
Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″ “Bytovému družstvu Nad
Kesnerkou” se  sídlem Nad Kesnerkou 5, č.p. 2761, složenému
z oprávněných nájemců bytů

Prodej bloku domů Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, č.p. 2760, č.p. 2761,
č.p. 2762, se zastav. pozemky parc.č. 945/6, 945/5, 945/4,k.ú.
Smíchov, dle “Zásad prodeje…” “Bytovému družstvu Nad Kesnerkou”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bloku domů Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, č.p. 2760, č.p. 2761,
č.p. 2762, se zastav. pozemky parc.č.945/6,945/5,945/4, k.ú.
Smíchov, “Bytovému družstvu Nad Kesnerkou”, se sídlem Nad Kesnerkou 5,
P5, složenému z oprávněných nájemců bytů podle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5”,
s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na 3 roky

2. prodejní cenu : 3.609.198,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bloku domů Nad Kesnerkou č.o.3,5,7, č.p. 2760, č.p.
2761, č.p. 2762, se zastav. pozemky parc.č.945/6,945/5,945/4, k.ú.
Smíchov, “Bytovému družstvu Nad Kesnerkou”, se sídlem Nad Kesnerkou
5, P5

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě