Prodej bloku domů č.p. 2746, č.p. 2747, č.p.2748, č.p.2749,č.p. 2750, č.p. 2751, č.p. 2752,K Závěrce č.o. 22,24,26,28,30,32,34 se zastav. pozemky parc.č. 1091/7,1091/6,1091/5,1091/4,1091/3, 1091/2,1091/1, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Děvín se sídlem K Závěrce 24, č.p. 2747, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002

12.

Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty

Prodej bloku domů č.p. 2746, č.p. 2747, č.p.2748, č.p.2749,č.p.
2750, č.p. 2751, č.p. 2752,K Závěrce č.o. 22,24,26,28,30,32,34
se zastav. pozemky parc.č. 1091/7,1091/6,1091/5,1091/4,1091/3,
1091/2,1091/1, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému
družstvu Děvín se sídlem K Závěrce 24, č.p. 2747, složenému z
oprávněných nájemců bytů

Prodej bloku domů K Závěrce č.o. 22,24,26,28,30,32,34, č.p.

2746,č.p.2747,č.p.2748,č.p.2749,č.p.2750,č.p.2751,č.p.2752,
k.ú.Smíchov dle “Zásad prodeje……” Bytovému družstvu Děvín

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bloku domů K Závěrce č.o.22,24,26,28,30,32,34, č.p.2746,
č.p.2747,č.p.2748,č.p.2749,č.p.2750,č.p.2751,č.p.2752, se zastav.
parc.č.1091/7,1091/6,1091/5,1091/4,1091/3,1091/2,1091/1,k.ú.Smíchov,
Bytovému družstvu Děvín, složenému z oprávněných nájemců bytů podle
Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví
hl.m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ
Praha 5 na 3 roky

2. prodejní cenu: 10.508.146,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA –
prodej bloku domů K Závěrce č.o.22,24,26,28,30,32,34, č.p.2746,
č.p.2747,č.p.2748,č.p.2749,č.p.2750,č.p.2751,č.p.2752, se zastav.
pozemky parc.č. 1091/7,1091/6,1091/5,1091/4,1091/3,1091/2,1091/1,
k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Děvín, se sídlem K Závěrce 24/2747
Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě