Prodej bloku domů č.p.2711, č.p.2712, č.p.2713, č.p.2714, č.p. 2715,č.p.2716 a č.p.2717, Pod Děvínem č.o.33,35,37,39, 41,43,45 se zast. pozemky parc.č.1091/14,1091/13,1091/12,1091/11,1091/10,1091/9, 1091/8, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711-2717”, se sídlem Pod Děvínem 43, č.p. 2716, složenému z oprávněných nájemců bytů

24/01/2002

18.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bloku domů č.p.2711, č.p.2712, č.p.2713, č.p.2714, č.p.
2715,č.p.2716 a č.p.2717, Pod Děvínem č.o.33,35,37,39, 41,43,45 se
zast. pozemky parc.č.1091/14,1091/13,1091/12,1091/11,1091/10,1091/9,
1091/8, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty ve vlastnictví hl.m.PrahyMČ Praha 5″ “Bytovému družstvu
Pod Děvínem 2711-2717″, se sídlem Pod Děvínem 43, č.p. 2716,
složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej bloku domů Pod Děvínem č.o.33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711,
č.p. 2712, č.p. 2713, č.p. 2714, č.p. 2715, č.p. 2716 a č.p.
2717, se zastav. pozemky parc.č.1091/14,1091/13,1091/12,
1091/11,1091/10,1091/9,1091/8, k.ú. Smíchov dle “Zásad prodeje …”
“Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711-2717”, na základě usnesení ZMČ
Praha 5 č.  Z 20/12/2001 ze dne 20.9.2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bloku domů Pod Děvínem č.o.33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711,
č.p. 2712, č.p. 2713, č.p. 2714, č.p. 2715, č.p. 2716 a č.p.2717
se zastav. pozemky
parc.č.1091/14,1091/13,1091/12,1091/11,1091/10,1091/9,1091/8, k.ú.
Smíchov, “Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711-2717”, složenému z
oprávněných nájemců bytů podle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5”, s věcným
břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na 3 roky

2. prodejní cenu : 8.322.831,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA a realizovat prodej bloku domů Pod Děvínem
č.o.33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711, č.p. 2712, č.p. 2713, č.p.
2714, č.p. 2715, č.p. 2716 a č.p. 2717, se zastav. pozemky
parc.č.1091/14,1091/13,1091/12,1091/11,1091/10,1091/9,1091/8,
k.ú. Smíchov, “Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711-2717”

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě