Privatizace domů na sídlišti Poštovka – ústně

8) Privatizace domů na sídlišti Poštovka - ústně
Z 26/8/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á privatizační komisi a OR projednat možnost privatizace domů na sídlišti Poštovka - Zahradníčkova 1119 - 1127 (o kterou bylo už před řadou let požádáno) a předložit OZ v nejbližším možném termínu. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.
Návrhy prodeje domů družstvům oprávněných nájemců bytů