Privatizace domů Mikšovského 19/815, Holečkova 127/186, Do Polí 13/172, Na Zlíchově 31/222, Pod Barvířkou 14/2259, Na Celné 6/712 – Z 28/36-41

3) Privatizace domů Mikšovského 19/815, Holečkova 127/186, Do Polí 13/172, Na Zlíchově 31/222, Pod Barvířkou 14/2259, Na Celné 6/712 - Z 28/36-41
OZ Prahy 5 neschválilo zařazení materiálů Z 28/36-41 - privatizace domů na program tohoto zasedání z důvodu předložení těchto materiálů na stůl.