Příspěvek na léčení pí Hofmeisterové – Z 21/5

09/09/1997

11) Příspěvek na léčení pí Hofmeisterové - Z 21/5
Z 21/11/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s udělením příspěvku ve výši 50 tisíc Kč na léčení M. Hofmeisterové za podmínek stanovených smlouvou o založení účtu č. 10030-7334-011/0100 Českým Červeným křížem. Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě