Přímý prodej nebytového objektu na pozemku parc. č. 3484/2 včetně pozemku parc. č. 3484/2 a příslušenství ve dvoře Holečkova 49/789, k. ú. Smíchov, Praha 5, pí Ivetě Kopicové

20/09/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Přímý prodej nebytového objektu na pozemku parc. č. 3484/2 včetně pozemku parc. č. 3484/2 a příslušenství ve dvoře Holečkova 49/789, k. ú. Smíchov, Praha 5, pí Ivetě Kopicové

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
přímý prodej nebytového objektu ve dvorním traktu domu čp.  789,
Holečkova 49 a pozemku parc. č.  3484/2 k. ú. Smíchov, Praha 5,
pí Ivetě Kopicové, Na Vinicích 27, Praha 9 za kupní cenu ve výši
2,600.000,-Kč

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat administrativní kroky za účelem přímého prodeje nebytového
objektu ve dvorním traktu domu čp.  789, Holečkova 49 a pozemku parc.
č.  3484/2 k. ú. Smíchov, Praha 5, pí Ivetě Kopicové, Na Vinicích
27, Praha 9
Termín: 10/01/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě