Přímý prodej bytového domu čp.  182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, k. ú. Smíchov

22/02/2001

6.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp. 182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov
Přímý prodej a vyřazení z privatizace uvedených nemovitostí na základě nezájmu o koupi oprávněných nájemců bytů a nebytových prostor
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. vyřazení nemovitostí čp. 182, Bieblova l5, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov z privatizace, na základě nezájmu oprávněných nájemců bytů a nebytových prostor o koupi
2. přímý prodej nemovitostí čp. 182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat administrativní kroky za účelem prodeje nemovitostí čp. 182,Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov Termín: 30/06/2001
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě