Přímý prodej bytového domu čp.  182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, k. ú. Smíchov, Praha 5 společnosti ENRI s. r.o se sídlem Praha 5, Radlická 28

24/05/2001

5.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp. 182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov, Praha 5 společnosti ENRI s. r.o se sídlem Praha 5, Radlická 28
Přímý prodej na základě nezájmu o koupi oprávněných nájemců bytů a nebytových prostor
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e přímý prodej bytového domu čp. 182, Bieblova l5, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov Praha 5 společnosti ENRI s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 28 za kupní cenu 7,900.000,-Kč Jednatel: Jakub Menčl, Praha 5, Vodní 4
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat administrativní kroky za účelem přímého prodeje domu čp. 182, Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov, Praha 5 společnosti ENRI s. r. o., se sídlem Praha 5, Radlická 28. Prodej uskutečnit bez opravy střechy Termín: 31/08/2001
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě