Přímý prodej byt. domu čp. 182, Bieblova 15

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Přímý prodej bytového domu čp.  182, Bieblova 15, se stav. pozemkem
parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, k. ú. Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
1. vyřazení nemovitostí čp.  182, Bieblova l5, se stav. pozemkem
parc. č.  2104 a zahradou parc. č.  2105, k. ú. Smíchov z
privatizace, na základě nezájmu oprávněných nájemců bytů a nebytových
prostor o koupi

2. přímý prodej nemovitostí čp. 182, Bieblova 15, se stav. pozemkem
parc. č. 2104 a zahradou parc. č. 2105, k. ú. Smíchov

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat administrativní kroky za účelem prodeje nemovitostí čp.
182,Bieblova 15, se stav. pozemkem parc. č. 2104 a zahradou parc. č.
2105, k. ú. Smíchov
Termín: 30/06/2001

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě