Převod pozemků v k.ú. Břevnov MČ Praha 6 – Z 13/1

5) Převod pozemků v k.ú. Břevnov MČ Praha 6 - Z 13/1
Z 13/5/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s bezúplatným převodem pozemků v k.ú. Břevnov na základě Statutu hl.m.Prahy čl. 4a, odst.4 - II. část na MČ Praha 6. Jedná se parc. č. 625/1, 625/3, 629/1, 630/1, 624/2 o celkové výměře 12.922 m2 II. u k l á d á RNDr. M. Škaloudovi, zástupci starosty 1. oznámit MHMP převod pozemků 2. projednat s MČ P 6 dohodu shodného postupu převodu majetku MČ P 6 na území MČ P 5 Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.