Přerušení provozu Zón placeného stání trvá do odvolání

S ohledem na nařízení Vlády ČR, kdy stále platí nouzový stav,  je i provoz  Zón placeného stání (ZPS) přerušen do odvolání.

Nadále platí, že je parkování všech zónách v hlavním městě zdarma. Neprobíhá ani kontrola oprávněnosti parkování, je pouze monitorována volná kapacita stání.

O dočasném přerušení provozu ZPS jsou občané informováni prostřednictvím letáků na parkovacích automatech.

Více informací ohledně parkování v Praze najdete na webových stránkách Parkuj v klidu.