Přehled soudních sporů vedených MČ Praha 5 zastoupenou právníky správních společností k 30. 9. 2001

13/12/2001

33.
Předkladatel: O. Gál, radní Přehled soudních sporů vedených MČ Praha 5 zastoupenou právníky správních společností k 30. 9. 2001
Předkládám přehled soudních sporů vedených k 30.9.2001 zpracovaný jednotlivými správními společnostmi
Zastupitelstvo městské části Praha 5
b e r e n a v ě d o m í přehled soudních sporů vedených k 30.9.2001 MČ Praha 5 s nájemci bytů a NP ve svěřených domech
Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě