Přehled dlužníků k 31.12.2001, kteří neuhradili nájemné vč. služeb poskytovaných s užíváním bytů a NP, v tdomech svěřených MČ Praha 5

21/02/2002

43.

Předkladatel: O. Gál, radní
Přehled dlužníků k 31.12.2001, kteří neuhradili nájemné vč.

služeb poskytovaných s užíváním bytů a NP, v tdomech svěřených

MČ Praha 5

Předkládám přehled dlužníků zpracovaný dle podkladů evidence

správních firem ACCT, CENTRA a Správa budov Praha, a.s.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

b e r e n a  v ě d o m í
přehled dlužníků k 31.12.2001, kteří neuhradili nájemné vč.

služeb poskytovaných s užíváním bytů a NP v domech svěřených

MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě