Přehled dlužníků k 30.9.2001, kteří neuhradili nájemné vč. služeb poskytovaných s užíváním bytů a NP v domech svěřených MČ Praha 5

13/12/2001

32.
Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků k 30.9.2001, kteří neuhradili nájemné vč. služeb poskytovaných s užíváním bytů a NP v domech svěřených MČ Praha 5
Předkládám přehled dlužníků zpracovaný dle podkladů evidence správních firem ACCT, CENTRA a Správa budov
Zastupitelstvo městské části Praha 5
b e r e n a v ě d o m í přehled dlužníků k 30.9.2001, kteří neuhradili nájemné vč. služeb poskytovaných s užíváním bytů a NP v domech svěřených MČ Praha 5
Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě