Představujeme studii „Vybudování parku na Pláni“

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a Odbor realizace a přípravy investic MČ Praha 5 připravil ve spolupráci s architektonickým studiem Atelier Hajný prezentaci možné podoby parku na pláni. Setkání s veřejností proběhlo on-line v pondělí 15. března.

MČ Praha 5 si nechala vypracovat předmětnou studii za účelem nalezení vhodného krajinářského, urbanistického a architektonického řešení lokality Na Pláni. Snahou MČ Praha 5 je dotvořit tuto lokalitu, která se nachází z většiny ve zdevastovaném stavu.

Studie řeší zájmové území pro realizaci veřejného prostranství – parku, které je vymezeno ulicemi Na pláni a K vodojemu. Veřejnost se k možné podobě parku může vyjádřit až do 2. dubna 2021 na email martin@atelierhajny.cz.

 

Kompletní architektonickou studii naleznete v této příloze.