Představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP

Z 2/7/99
Obvodní zastupitelstvo
s c h v al u j e
představení kandidátů na přísedící OS pro P5 a MSP
v jednominutovém vystoupení.