Předběžný návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2000-2002

02/12/1999

2.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Předběžný návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2000-2002
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e l. předběžný návrh deficitního rozpočtu na rok 2000-2002 v těchto objemech:
v tis.Kč r. 2000 r.2001 r.2002
Celkové příjmy 522.174 484.770 410.640 Celkové výdaje 563.900 524.339 477.920 Deficit 41.726 39.569 67.280
2. aby předběžný návrh rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2000 byl považován za rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2000 ZHMP
II. b e r e n a v ě d o m í orientační rozpočtový výhled na r. 2001 a 2002
III. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 připravit definitivní rozpočet MČ Praha 5 jako vyrovnaný. Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě