Předání cen vítězům Vánoční ligy o pohár starosty

Dne 15.12.2017 se ve FZŠ v Remízku na Barrandově konala Vánoční liga o pohár starosty Městské části Praha 5 Ing. Pavla Richtera. Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/861 v Praze 5 na Smíchově se zapojila do soutěže třemi týmy – florbalovým, fotbalovým a týmem přehazované. ZŠ Drtinova získala 1. místo v přehazované, 2. místo v malé kopané a 3. místo ve florbale a dosáhla tak na celkové prvenství. S prvním místem je spojena finanční odměna ve výši 25 tisíc korun na nákup sportovního vybavení. Dne 31.1.2018 společně předali vítězům, ve dvoraně  školy ZŠ Drtinova, starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, zástupce starosty Mgr. Vír Šolle a ředitel školy Mgr. Libor Šrámek sportovní vybavení pořízené za první cenu a všem srdečně poblahopřáli.