Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995 – Z 10/5

14/12/1995

8) Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995 - Z 10/5
Z 10/8/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e "Pravidla pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro rok 1995" s úpravami dle diskuse II. u k l á d á 1. Ing. A. Bělohlávkovi, starostovi předložit "Pravidla" ke schválení RZHMP Termín: 31/12/95 2. Obvodní radě v Praze 5 zpracovat další verzi "Pravidel" pro poskytování darů členům OZ a členům komisí OR pro r. 1996, která v maximální míře přihlédne k odstupňování výše darů podle míry, kvality a závažnosti individuálního přínosu členů OZ a členů komisí OR. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě