Praha 5 vyslovila požadavky k záměru stavby “Plavební komora Praha – Staré město”, obává se navýšení dopravy

Rada MČ Praha 5 v červenci projednala záměr stavby „Plavební komora Praha – Staré město“ a usnesla se na třech požadavcích, které předá Ředitelství vodních cest ČR a stavebnímu úřadu v Praze 5. Přestože konečné stanovisko rada přijme až po doložení všech podstatných stanovisek dotčených orgánů státní správy, není podle radních přijatelné, aby v budoucnu došlo k navýšení dopravy na úkor současné rekreační funkce Vltavy v centru města.

Rada MČ Praha 5 projednala záměr stavby „Plavební komora Praha – Staré město“ a usnesla se na třech požadavcích. V prvním žádá, aby řešení komory bylo doplněné o propojení severní části Dětského ostrova s Janáčkovým nábřežím lávkou pro pěší a cyklodopravu. U druhého požadavku požaduje, aby MČ Praha 5 vstoupila do procesu EIA a do územního řízení jako účastník řízení. Ve třetím bodě pak žádá investora akce o doložení vyjádření všech dotčených orgánů státní správy. „Potřebujeme znát všechna vyjádření dřív, než k záměru přijmeme konečné stanovisko,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09). Stanovisko radnice předala Ředitelství vodních cest ČR a stavebnímu úřadu pro Prahu 5.

„Předložený záměr se zásadně týká jednoho z nejhodnotnějších území Prahy 5, navíc jde o unikátní rekreační prostor. V žádném případě proto nesmí dojít k omezení rekreační funkce území tím, že by se zde navýšila lodní doprava. Obáváme se totiž, že nejde o rozdělení dopravy na menší a větší plavidla, jak bylo původně deklarováno, ale právě o navýšení přepravního objemu,“ říká radní Tomáš Homola (DJK), který má v gesci dopravu. Podle městské části je provoz lodí na Vltavě součástí městského prostoru a musí tak být i posuzován.

V současnosti slouží k překonání výškového rozdílu mezi Štítkovským a Staroměstským jezem plavební komora Praha – Smíchov, která je situována mezi Janáčkovým nábřežím a levým břehem Dětského ostrova. Celková délka komory je 175 m. S cílem odlehčit přetížení stávající komory je plánován záměr na vytvoření paralelní vodní cesty, která propojí Helmovský jez a Štítkovský jez s plavební komorou Praha – Staré Město. Ta je navržena podél pravého břehu Dětského ostrova.