Praha 5 chce zregenerovat levobřežní náplavku

Rada MČ Praha 5 vybrala zpracovatele objemové studie na levý břeh Vltavy. Stal se jím ATELIER 8000. „Studie zanalyzuje potenciál břehu a navrhne možnosti jeho dalšího rozvoje,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09). Objemová studie bude obsahovat ověřovací urbanisticko – architektonickou studii, podrobné analýzy a vyhodnocení stávajícího stavu. Podkladem se stane mj. studie vltavských břehů, kterou nechal zpracovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. „Díky studii chceme pozvednout levý břeh Vltavy, změnit přístup k jeho využívání, zregenerovat celý prostor a hlavně se dobrat k řešení, které břeh maximálně zpřístupní pro multifunkční kulturní, společenské a rekreační vyžití,“ dodává starosta.