Praha 5 a BESIP zvýší bezpečnost u Arbesova náměstí

Na Arbesově náměstí, v úseku Presslova – Elišky Peškové, budou 11. července zahájeny stavební práce, které budou trvat až do 2. října. Během prací dojde ke změně stavebně technického uspořádání komunikace. Cílem je zvýšení bezpečnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě zejména žáků ZŠ Kořenského.

Úpravy, které jsou financovány z prostředků BESIP, vyplynuly z projektu „Bezpečné cesty do školy“, který v ZŠ Kořenského v minulosti proběhl. Pro pátou městskou část byl tento projekt prioritním, což bylo podpořeno i usnesením Rady MČ Praha 5.

Pracovní činnost je rozdělena do čtyř etap s tím, že v severní části, tj. v křižovatce Arbesovo nám. x Elišky Peškové x Pavla Švandy ze Semčic, bude umožněn průjezd v přímém směru Arbesovo nám. – Elišky Peškové, avšak ul. Arbesovo nám. a ul. Pavla Švandy ze Semčic budou v této křižovatce neprůjezdné. Termín od 11. 7. 2016 do 18. 8. 2016.

V jižní části bude opět v křižovatce Arbesovo nám. x Presslova x Kořenského umožněna jízda v přímém směru Presslova – Arbesovo nám., avšak ul. Kořenského u křižovatky s ul. Arbesovo nám. bude opět neprůjezdná. Termín od 19. 8. 2016 do 11. 9. 2016. Průjezd z Arbesova nám. do ul. Presslova bude v etapě prováděné od 12. 9. 2016 do 2. 10. 2016 umožněn.

Ve výše uvedených fázích dojde též k dočasnému přemístění zastávek autobusové linky PID č. 176.

Přílohy ke stažení