Pozemky, o jejichž odprodej žádá právnická osoba (firma IN.ORG) – č.parc. 319/3, 317/29, 317/30, k.ú. Třebonice – Z  9/15

02/11/1995

12) Pozemky, o jejichž odprodej žádá právnická osoba (firma IN.ORG) - č.parc. 319/3, 317/29, 317/30, k.ú. Třebonice - Z 9/15
Z 9/12/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prodejem části parcely č. 319/3 o výměře 100 m2 317/29 o výměře 903 m2 317/30 o výměře 166 m2, k.ú. Třebonice firmě IN.ORG. za cenu Kč 1.870,-/m2 II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty oznámit záměr MHMP a prodej realizovat. Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě