Povolení splátek u pohledávek na pokutách dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

19/09/2002

8.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Povolení splátek u pohledávek na pokutách dle zák. č. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

splátkový kalendář pro

– Nechvílovou Hanu

Doubravčice 35, okr. Kolín

ve výši 200,- Kč měsíčně

– Žemberovou Vladimíru

Plzeňská 187/194, Praha 5

ve výši 200,- Kč měsíčně

II. u k l á d á

ved. OEK

vydat rozhodnutí o povolení splátek

Termín: 30/09/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě