Poplachový monitorovací systém HMP finanční rozpočet – důvodová zpráva

22/02/2001

Finanční rozpočet na 1. etapu zabezpečení objektů Městské části Praha
5 napojením na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy (dále jen
PMS), v souladu s usnesením Rady MČ Praha 5 č. 12/432/2000,
Zastupitelstva MČ Praha 5 č. 11/32/2000 a schválený usnesením Rady MČ
Praha 5 č. 3/42/2001

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě