Poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy – finanční rozpočet

22/02/2001

20.
Předkladatel: M. Jančík, zást.starosty Poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy - finanční rozpočet
Finanční rozpočet na 1. etapu zabezpečení objektů Městské části Praha 5 napojením na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy (dále jen PMS), v souladu s usnesením Rady MČ Praha 5 č. 12/432/2000, Zastupitelstva MČ Praha 5 č. 11/32/2000 a schválený usnesením Rady MČ Praha 5 č. 3/42/2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í finanční rozpočet na 1. etapu zabezpečení objektů Městské části Praha 5 napojením na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy
II. s c h v a l u j e vyčlenění částky 1 316 000,-Kč z odvodů části výtěžku za provozované výherní přístroje na zabezpečení objektů pro napojení na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy v 1. etapě
III. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty 1. realizovat všechny kroky související s výběrem zhotovitele koncové části, spočívající v technickém zabezpečení objektů pro napojení na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy, dle Zákona č.199/1994 Sb. Termín: 30/04/2001
2. podepsat smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem koncové části a smlouvy o napojení objektů na Poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy Termín: 30/06/2001
3. zajistit prostřednictvím vybraného zhotovitele koncové části vybavení objektů elektronickým signalizačním zařízením, po realizaci předat zařízení do evidence příslušným útvarům Termín: 31/01/2002
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě