Oddělení organizační a sekretariáty

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

1. Petice

2. Usnesení RMČ, ZMČ, Výbory, Komise *

3. Interpelace

V jakém případě ve věci jednat
Charakteristika úkonu

Ad 1. Dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Ad 2. Dle jednacích řádů

Ad 3. Dle jednacího řádu ZMČ

Výsledek úkonu

Ad 1. Zveřejnění na webových stránkách

Ad 3. Dle jednacího řádu ZMČ,  odpovídá písemně zastupitel do 30 dnů, po té zveřejněno na webových stránkách

Kdy věc řešit

Ad. 1. Zveřejňuje na webových stránkách pouze obsah petice a odpovědi do 15 dnů odeslání odpovědi na petici

Ad 3. Po obdržení zveřejnit interpelaci a její odpověď na webových stránkách

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1. dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a vnitřního organizačního předpisu ÚMČ P5 – Směrnice č. 8/2017

Ad 3. Interpelace písemně vždy na jednání ZMČ, odpověď dle JŘ ZMČ do 30 dnů https://www.praha5.cz/jednaci-rady/

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Ad 1.  Podání petice a povinných příloh prostřednictvím podatelny
ÚMČ P5
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Ad 1. ÚMČ Praha 5 – podatelna

Ad 3. na jednání ZMČ P5

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost
Oblast
Klíčová slova Petice, usnesení, interpelace, rada, zastupitelstvo, výbory, komise, jednací řády, samospráva
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Zveřejněný výsledek

–          Usnesení

–          rada https://www.praha5.cz/sekce/rada/

–          zastupitelstvo https://www.praha5.cz/sekce/zastupitelstvo/

–          výbory https://www.praha5.cz/sekce/vybory/

–          komise https://www.praha5.cz/sekce/komise/

–          jednací řády  https://www.praha5.cz/jednaci-rady/

–          interpelace https://www.praha5.cz/interpelace/

–          historie samospráv https://www.praha5.cz/historie-samosprav/

–          petice https://www.praha5.cz/kategorie/petice/

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

*(není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě